Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• De volgende livestreams vindt u hier.
Hier kunt u oude uitzendingen terugkijken.
Hier leest u de laatste coronaberichten van de parochie.
Hier leest u waar u zich kunt aanmelden voor het bijwonen van een viering.
Hier kunt u een woord van bemoediging van de Nederlandse bischopppen zien.

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.