Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 5 juli: De eerst volgende livestream is zondag 12 juli om 9:30 uur.
Hier kunt u oude uitzendingen terugkijken.

 

 

 

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Van de commissie van beheer

Wat hebben wij met elkaar pastor Greeve een mooi en emotioneel afscheid gegeven
en wat waren de woorden van pastor Greeve hartverwarmend. Er waren de mooie woorden van pastoor Visser en pastor Lâm waarin nogmaals duidelijk werd hoe een hecht team zij met z'n drieën hebben gevormd en dat zij pastor Greeve erg zullen missen.

Dat geldt natuurlijk ook voor ons als parochianen en ook voor de mensen in de andere kerken van ons dorp. Na afloop van de viering waren er korte toespraken, waarin pastoor Visser als presentator een leuke rol vervulde waardoor het allemaal een ontspannen afscheid werd. Voor pastor Greeve en zijn familie en ook voor ons als parochianen is het een prachtige viering geworden. Maar laten we zeker niet al die mensen vergeten, die erg hard hebben gewerkt om deze viering zo mooi en onvergetelijk te maken.

Op 6 november was er bij ons in de kerk een gezinsviering waarin de schoenendozen, gemaakt door veel enthousiaste kinderen, konden worden ingeleverd.
En zonder alle andere soorten vieringen te kort te doen, wil ik even uw aandacht vragen voor de gezinsvieringen en met uw aandacht bedoel ik speciaal de gezinnen met schoolgaande kinderen. Velen van jullie waren in de viering aanwezig, maar beste ouders en verzorgers, die deze zondag verhinderd waren, het is echt heel leuk om met jullie gezin de gezinsvieringen eens te bezoeken. Pastor Lâm, de gezinsvieringgroep en ook het zangkoor "De Toekomst" maken er iedere keer weer een leuke viering van. En zeker niet onbelangrijk beste ouders, verzorgers, jullie zijn zo welkom en belangrijk voor onze parochie, jullie geven onze parochie toekomst.

Een aantal parochianen die aan de westkant van de Gemeneweg woont, is waarschijnlijk al op de hoogte van de herinrichtingsplannen van de gemeente van ons dorp en Plan Zuid.
Ook bij de kerk gaat de Dorpsstraat op de schop en zal er het een en ander veranderen.
Als commissie van beheer zijn wij direct betrokken bij de plannen van de gemeente en kunnen wij daar waar het nodig is onze wensen bespreken, zodat de plannen van de gemeente aangepast kunnen worden. In mijn volgende stukjes hou ik u op de hoogte over hoe de plannen, zoals wij die afspreken met de gemeente, zich ontwikkelen.

Dan wil ik u nog wijzen op het stukje dat Jan Koeckhoven, beheerder van het kerkhof, heeft geschreven in ons parochieblad: het is belangrijke informatie over ons kerkhof.
Tot slot wil ik u allen namens alle leden van de commissie van beheer een Zalig Kerstmis en een gelukkig 2017 toewensen.

Namens de commissie van beheer, Piet van Leijden