Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 5 juli: De eerst volgende livestream is zondag 12 juli om 9:30 uur.
Hier kunt u oude uitzendingen terugkijken.

 

 

 

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Werkgroep Volwassenen Catechese

logo w.v.c.De Werkgroep Volwassenen Catechese (W.V.C.) bestaat al vele jaren in onze parochie. Zij organiseert mooie bezinningsavonden. U heeft vast wel een poster of flyer van de werkgroep gezien over deze avonden. Om nog beter herkenbaar te zijn hebben we sinds enkele maanden een eigen logo.

In het hart van het logo ziet u een hartslag. Deze vertrekt vanuit het teken van het kruis. Het kruis van het geloof. Het geloof dat ons mag inspireren, mag branden in ons leven, vandaar de vlammen bij het kruis. Het kruis mag licht geven in ons bestaan, mag ons verlichten en daarom is er vanuit het kruis een kleurverloop van lichtblauw naar donkerblauw. Het Licht mag ook de mensen verlichten, ook bij hen is hetzelfde effect terug te zien. De mensen scharen zich rondom het geloof, zoals de mensen die naar de catecheseavonden gaan. Het vuur van de Geest mag in hen overspringen en daarom hebben ze dezelfde kleur als de vlammen bij het kruis.

Op deze manier willen we ook zichtbaar en herkenbaar zijn als W.V.C.  Hopelijk mag u dat doen aanzetten om onze avonden bij te wonen.

Namens de W.V.C., pastoraal werker Lâm Thê Nguyên