Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 5 juli: De eerst volgende livestream is zondag 12 juli om 9:30 uur.
Hier kunt u oude uitzendingen terugkijken.

 

 

 

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Pastor Straathof

Nadat pastor Straathof in september werd getroffen door een herseninfarct volgde een pittige weg van revalidatie. Gelukkig gaat het goed met hem. Hij woont weer zelfstandig, weliswaar in een wat aangepaste woning en hij heeft wat hulpmiddelen nodig om te lopen. Opgehaald door Frans en Nelly Devilee is hij alweer tweemaal in de Bernarduskerk geweest. De tweede keer ging hij samen met pastoor Visser voor in de Eucharistieviering en dat was ontroerend mooi. We wensen pastoor Straathof alle goeds en we hopen dat hij nog regelmatig bij ons mag zijn.

De pastoraatgroep