Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Oudejaarsviering in De Bron

Als de dagen korten en we ons daardoor meer in onze huizen terug trekken, gaan we het nieuwe jaar tegemoet. Dan komen als vanzelf de gedachten op over de afgelopen 365 dagen: hoe zijn ze geweest, wat kon beter of anders, waar zijn we dankbaar voor?
Tussen oliebol en vuurwerk even bezinnen op al dit en misschien een goed voornemen maken.
Wees welkom in de gezamenlijke Oudejaarsviering op woensdag 31 december a.s.
om 16.30 uur in de benedenzaal van De Bron.
Alvast een gelukkig en voorspoedig 2020.
Annemiek Plompen-Huibers en Marian Bouterse- van Haaren, Oec. coördinatoren