Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Zorg en aandacht

Als u graag wat aandacht wilt hebben vanuit de kerk / de parochie neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat 071 3414210. U kunt dan aangeven of u een gesprek wilt met een pastor of misschien eens een gesprek met iemand van de pastoraatgroep. Als u in de kersttijd graag de communie thuis wilt ontvangen dan kan dit natuurlijk. Laat het weten, dan maken we een afspraak met u wanneer u de H. Communie wilt ontvangen.

De pastoraatgroep