Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 5 juli: De eerst volgende livestream is zondag 12 juli om 9:30 uur.
Hier kunt u oude uitzendingen terugkijken.

 

 

 

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Een nieuwe weg

‘Is er nog nieuws over het Parochiekoor?’ ‘Nou, eigenlijk niet!’
Dat is de eerste reactie, zeker als je steeds maar door gaat.
Maar dat klinkt alsof er niets gebeurt. Er gebeurt wel degelijk iets. En wat dan wel?

We volgen een nieuwe weg, die we hebben ingeslagen. Dat klinkt al wat beter.
We worden allemaal wat ouder. Elk jaar weer een jaar erbij. De stemmen worden wat minder. Dat merken we in het koor.
Wat doe je daar dan mee?
Eigenlijk is het zo dat de koorleden ook komen voor de gezelligheid, om er eens even uit te zijn. Niet alléén voor het zingen dus. Er is dan ook voor gekozen om het wat eenvoudiger te maken, meer éénstemmig te gaan zingen. Niet meer van die moeilijke meerstemmige liederen. Dat voelt als een stap terug voor het koor.
Dat lijkt eenvoudiger, maar is het niet want ook gewone liederen (éénstemmig) moeten “mooi” gezongen worden en dat vraagt toch de nodige aandacht. Ook van de koorleden.
Het blijkt een goede keuze te zijn. De balans tussen de inzet voor het zingen en het plezier dat je er aan kunt beleven is beter tot zijn recht gekomen. Bovendien kunnen de mensen in de kerk dan ook meezingen. Daardoor voelen zij zich meer betrokken bij de viering. En dat waarderen zij, blijkt uit hun reacties. Wat fijn dat we kunnen meezingen.
De weg die we ingeslagen zijn, blijkt dus een goede weg te zijn.
Is uw belangstelling gewekt? Kom gerust eens naar een repetitie op donderdagavond om 20.00 uur in ‘Het Anker’. U bent van harte welkom.

Hans van Meegen