Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Stichting ‘Vrienden van pater Lau’

Ook dit jaar konden wij, dankzij giften die wij van goede gevers ontvingen, de beide Vincentiusverenigingen in Jequitinhonha en Nanuque blij maken met een gift.
Dit zijn de plaatsen waar pater Lau, hun frei Aldalberto, tientallen jaren gewerkt heeft. Hij had de beide Vincentiusverenigingen opgericht en hen gestimuleerd altijd hun medemens in nood te helpen. Daarom zijn zij zo blij met onze gift. De nood in Brazilië is groot. Veel mensen leven in armoede. Zoals ze ons schreven, kunnen zij nu veel mensen helpen met de basisgeneesmiddelen en medische onderzoeken, maar vooral met voedsel, want er is veel honger. Wij hebben nog veel contact met de mensen in Jequitinhonha en Nanuque en met pater Antoon Tijdink. Hij woont in Belo-Horizonte en houdt ook namens ons contact met de beide Vincentiusverenigingen. Afgelopen zomer was hij op vakantie in Nederland en vertelde toen dat de mensen heel blij zijn met onze gift. Hiermee kunnen ze veel mensen helpen. Alle goede gevers heel hartelijk dank.

Namens de stichting, Angele Kerkvliet-Gordijn en Ria Arts-Verbraak