Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Ouderencontactmiddag

De jaarlijkse contactmiddag voor parochianen van 80 jaar en ouder zal worden gehouden op donderdag 6 februari 2020. Zet u deze datum alvast in uw nieuwe agenda? Te zijner tijd krijgt u een persoonlijke uitnodiging met meer informatie.

Stuurgroep diaconie