Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Kerstpakkettenactie 2019

Afgelopen kerst organiseerden wij in Hazerswoude-Dorp met de gezamenlijke kerken weer een kerstpakkettenactie. Vele artikelen werden weer bijeengebracht door de leden van de drie kerken. Donderdag 12 december kwam een aantal vrijwilligers in de Korenaar bij elkaar en maakte daar van de bijeengebrachte artikelen 65 pakketten.

Er zijn ook nog 25 kerststukjes rondgebracht. Zowel de pakketten als de kerststukjes werden bezorgd bij mensen die een moeilijk jaar achter de rug hadden, hetzij fysiek, emotioneel of financieel. Voor mensen voor wie het leven in deze tijd van het jaar zwaar valt.
Namens de gezamenlijke diaconieën bedanken wij de gulle gevers en alle vrijwilligers die het met elkaar weer mogelijk maakten om anderen een beetje licht te geven in deze donkere dagen!

Ria Doeswijk