Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Diaconie

Op mijn werk wordt vanuit de dienst geestelijke verzorging in december een kerstwensboom geplaatst. In deze kerstboom worden kaarten gehangen met wensen van kinderen die via hun gezin bij de voedselbank zijn aangesloten. Onze medewerkers kunnen een kaart uitzoeken en de wens van deze kinderen in vervulling laten gaan. Elk jaar zijn binnen twee dagen alle kaarten uit de kerstboom gehaald. Vol enthousiasme worden de cadeaus gekocht en daarna ingeleverd bij de voedselbank. Het vervult mij elk jaar opnieuw met trots om deze zorg voor elkaar te zien gebeuren.

Ik hoor mijn vader nog zeggen: ‘wie geeft wat hij heeft is waard dat hij leeft’. Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat je al je bezittingen gaat weggeven maar het gezegde staat symbolisch voor de zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Deze gevoelens zie ik ook terug in onze parochie. Elke maand opnieuw staan er toch, in de Bonifaciuskerk, maar weer twee goed gevulde kratten voor de voedselbank klaar. Omzien naar elkaar is een taak van ons allemaal. Vele mensen in onze parochie zijn bezig met het omzien naar anderen, binnen of buiten de parochie. Neem nu bijvoorbeeld ook de verkoop van de houten hartjes voor de “Samenloop voor Hoop”. We steunen hiermee de mensen die strijden tegen kanker. Het enthousiasme waarmee dit ondersteund wordt vanuit de parochie is hartverwarmend. Dat is iets waar we best trots op mogen zijn. Laten wij deze zorg voor elkaar ook voortzetten in het komende jaar en er een mooi en liefdevol jaar van maken.

Namens de pastoraatgroep Bonifaciuskern, Bea van Zeijl