Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Tienergroep de zolderjongeren (12 – 16 jaar)

vrijdag 6 en 27 maart, Engelbewaarderskerk

Vrijdagavond 6 en 27 maart zijn er weer nieuwe tienerbijeenkomsten in de parochie. Je bent van harte welkom, de bijeenkomsten zijn deze keer in de Engelbewaarderskerk! Ze beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur. Hopelijk tot de 6e en 27e maart!

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker