Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 9 april: Livestream Witte donderdag start om 19:00 uur
• 26 maart. Gevolgen van het coronavirus voor de parochie
• 26 maart: De vier kerken van de parochie H. Thomas zijn open.
• 18 maart: Initiatief Hulp van dichtbij (Anne den Hartog). Kijk hier.
• 18 maart: Boodschappendienst (Actie Rijnwoude). Kijk hier.
• 13 maart: Herderlijk schrijven van Mgr. Van den Hende.

  

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Beste parochiaan, beste lezer,

De opmaak van dit nummer van ons blad was al voltooid, toen de verscherpte maatregelen tegen een verdere uitbraak van het coronavirus afkwamen. Deze hielden ook een beperking in van kerkelijke activiteiten, zoals liturgievieringen, catechetische bijeenkomsten, grootschalige vergaderingen, koorrepetities, sobere maaltijden. In een deel van de artikelen van ons parochieblad is het wegvallen van parochiële activiteiten alsnog verwerkt, in een groot deel echter niet. Wij vragen u: met deze kennis van zaken de berichten in ons parochieblad te lezen, en daarnaast de website van onze parochie – www.heiligethomas.nl – in de gaten te houden. Hierop kunt u de actuele informatie vinden over de activiteiten in de parochie. Voorlopig gelden de beperkende maatregelen tot 31 maart as.; nadere informatie volgt via de website van de parochie.

De redactie