Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 9 april: Livestream Witte donderdag start om 19:00 uur
• 26 maart. Gevolgen van het coronavirus voor de parochie
• 26 maart: De vier kerken van de parochie H. Thomas zijn open.
• 18 maart: Initiatief Hulp van dichtbij (Anne den Hartog). Kijk hier.
• 18 maart: Boodschappendienst (Actie Rijnwoude). Kijk hier.
• 13 maart: Herderlijk schrijven van Mgr. Van den Hende.

  

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Pastorie/klooster Rijndijk: stand van zaken-maart 2020

Nadat de laatste bewoners van de pastorie aan de Rijndijk, de paters Karmelieten, in 2007 vertrokken besloot het parochiebestuur pastorie en tuin te gaan verkopen. Dit paste ook in de lijn van het bisdom om gebouwen die niet direct noodzakelijk zijn voor de eredienst af te stoten.
Inmiddels schrijven we 2020 en is er een nieuwe situatie ontstaan. Door de jaren heen is de gang van zaken door velen van u met belangstelling, met argusogen of misschien wel met irritatie gevolgd. Er is ook veel gebeurd door de jaren heen en we moeten toch proberen om zaken achter ons te laten en met elkaar nieuwe wegen gaan.

De situatie op dit moment: per 31 december 2019 is de overeenkomst met Woonwens Wonen ontbonden. Het parochiebestuur wil zich nu samen met de parochianen beraden hoe nu verder. Er is de Stichting Scheepjeskerk, die al langer geleden een plan bij het parochiebestuur heeft neergelegd om de pastorie, niet voor eigen gewin, aan te kopen, en te ontwikkelen voor de parochie in een concept waar de parochie mogelijk inkomsten uit kan krijgen.
Nadat de gemeenteraad in 2018 niet instemde met de plannen voor pastorie en tuin, ingediend door Woonwens Wonen, bleef het lang stil vanuit het parochiebestuur. Een groep verontruste parochianen meldde zich. Daar is ook een aantal keren mee gesproken. Vanuit deze groep hebben drie mensen met twee leden van het parochiebestuur een Visie op de kern geschreven. Met deze Visie, moeten we met elkaar nadenken hoe we kerk kunnen en willen zijn in de toekomst zeg maar in 2030.
Gebouwen passen daarin maar zijn niet altijd doorslaggevend. Ze kunnen in vele opzichten een blok aan het been zijn. Een groter probleem is dat het aantal betrokken parochianen zeker niet toeneemt. Hoe nu verder? Wat de pastorie naast de Bernarduskerk betreft moeten we al dan niet met de groep van bewogen vrijwilligers het gebouw wind en water dicht houden. Zoals uiteindelijk in al die jaren van leegstand is gebeurd. Maar we willen verder en dat kost tijd. Er komt een denkgroep. Dit wordt een kleine kerngroep die advies geeft aan het parochiebestuur over de gebouwen waarna er ook bij de parochianen geraadpleegd zal worden. Daarnaast is het parochiebestuur nog bezig met de visie-vorming over kort gezegd: geloven en kerk zijn. Hoe is kerk zijn in 2030? Hoe geven we het geloof handen en voeten en welke gebouwen zijn daarbij nodig? Welke mensen voelen zich nog zo kerk betrokken dat zij tijd en energie willen steken om mee te denken? Om er aan mee te werken zodat geloven en kerk-zijn mogelijk blijven, ook in de Thomas parochie in de kern H.H. Michael en Bernardus?
“Laten we hopen dat daar waar nu nog geen wegen gaan nieuwe wegen zullen ontstaan." (liturgie nieuwjaarsviering 2020)

Het parochiebestuur