Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 9 april: Livestream Witte donderdag start om 19:00 uur
• 26 maart. Gevolgen van het coronavirus voor de parochie
• 26 maart: De vier kerken van de parochie H. Thomas zijn open.
• 18 maart: Initiatief Hulp van dichtbij (Anne den Hartog). Kijk hier.
• 18 maart: Boodschappendienst (Actie Rijnwoude). Kijk hier.
• 13 maart: Herderlijk schrijven van Mgr. Van den Hende.

  

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

In en om de kerk

Wat heeft het veel gewaaid de laatste weken en vooral op zondag. De ene deur woei vanzelf open de ander kreeg je niet open omdat de wind erop stond en de kaarsen bij Maria waaiden ook steeds weer uit. Toch is de deur gastvrij opengegaan voor iedereen die naar binnen wilde en dat was vaak vooral de laatste dagen van februari. Zondag 23 februari was er Evensong, druk bezocht en erg mooi.

Een rustpunt op de zondagavond waarin pastoor Visser voorging en het Bernarduskoor zong, aangevuld met een blazersgroep alles o.l.v. Mattijs Vijverberg. Aan het orgel de stadsorganist Simon Stelling. Het Bernarduskoor gaat nog een Evensong verzorgen in de Steigerkerk in Rotterdam en eind oktober in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn.
Maandag 24 februari kwam Arwin Bos vertellen over zijn overstap van jurist naar aardappelteler op de boerderij in de Haarlemmermeer waar zijn familie al vier generaties boer is. Aan de hand van vragen die pastor Sjoerd Zuidersma stelde en vragen vanuit de aanwezigen ontstond een boeiend gesprek over boer zijn in deze tijd en Arwin zijn sociale en kerkelijk betrokkenheid. Een mooie avond, een andere manier van samenkomen in de kerk zeker voor herhaling vatbaar.
Over de parochiecontactmiddag zal Jan van Dijk uitgebreid vertellen en dat was ook weer een topmiddag. Wat fijn dat dit allemaal mogelijk was en veel dank aan alle vrijwilligers die zorgden dat alles zo goed verliep, niet alleen met deze intensieve driedaagse maar gewoon ook alle andere dagen dat er een beroep op hen wordt gedaan.
Aan de reconstructie van de Rijndijk wordt nog steeds gewerkt. We hoopten dat het met Pasen klaar zou zijn, maar inmiddels hebben we gehoord dat het wel zomer wordt. Nog even omrijden via de N11 of op de fiets komen. Er was ook tweemaal een uitvaart vanuit kerk maar de wegwerkers hebben vol respect de stoet doorgang verleend. Veel dank aan de wegwerkers.

Namens de pastoraatgroep, Tineke Heemskerk