Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• De volgende livestreams vindt u hier.
Hier kunt u oude uitzendingen terugkijken.
Hier leest u de laatste coronaberichten van de parochie.
Hier leest u waar u zich kunt aanmelden voor het bijwonen van een viering.
Hier kunt u een woord van bemoediging van de Nederlandse bischopppen zien.

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Caritaszuil van de PCI

Deze staat sinds 11 september in de Bonifaciuskerk. Daar blijft de zuil staan tot na de jaarwisseling. Door de Caritaszuil steeds te verplaatsen naar een van onze kerken willen wij op deze manier aandacht geven aan het werk van de PCI.
De Caritaszuil valt op door zijn rode kleur. Nu Nederland neigt naar oranje te kleuren, vanwege het coronavirus, hebben meer mensen hulp nodig. De PCI wil hiervoor een “reddingsboei” zijn.

Het PCI-bestuur is alert op signalen en vraagt u, ons daarbij te helpen. Een hulpvraag kan voor u zelf of voor iemand uit uw naaste omgeving aangevraagd worden. De hulpvraag kan in de Caritaszuil gedaan worden of via de website PCI Alphen aan den Rijn. Uw hulpvraag wordt zorgvuldig behandeld.
Het is fijn te ervaren dat in de brievenbus van de Caritaszuil geld achtergelaten wordt.
Ook krijgen wij op onze rekening regelmatig een geldbedrag gestort. De PCI is hier heel blij mee zodat we kunnen blijven ondersteunen. Hiervoor onze hartelijke dank.
Wilt u de PCI ook financieel steunen met een gift? Dit kan via de Caritaszuil of een geldelijke bijdrage te storten op banknummer: NL74RABO 0391 6038 25 t.n.v. PCI H. Thomas te Alphen aan den Rijn.
Heb je naasten lief en kijk om naar diegene die het nodig hebben.

Het bestuur van de PCI