Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Weer terug in de parochie.

Begin van de afgelopen week is pastor Ruud Visser vanuit zijn revalidatieoord weer teruggekeerd naar zijn woning in Alphen aan den Rijn. Hoewel hij zich nog met krukken moet voortbewegen en nog geen auto mag rijden, wil hij zijn werkzaamheden in de parochie beetje bij beetje weer oppakken. Veel zal dat in het begin nog niet zijn, maar langzamerhand zullen zijn activiteiten gaan groeien. Hij is in ieder geval weer thuis, en dus ook weer thuis in de parochie. We wensen hem een voorspoedig herstel toe.