Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk

De vasten is begonnen en daarmee ook de oude traditie om in de kerk een hongerdoek op te hangen. Die traditie gaat terug tot de middeleeuwen toen het gebruikelijk was om in de kerken tijdens de Veertigdagentijd een groot doek op te hangen om het altaar aan de ogen van de gelovigen te onttrekken. In die periode van vasten was het zicht op de viering van de Eucharistie dus niet mogelijk en kregen de kerkgangers opnieuw honger - vandaar hongerdoek - om het Lichaam en Bloed van Christus te aanschouwen.

Dat kon dan weer met Pasen. In de parochie H. Thomas is er sinds 2013 de traditie ontstaan om voor de Veertigdagentijd een eigen hongerdoek te maken en zo maakte iedere kern zijn eigen hongerdoek. De resultaten zijn geweldig mooi. Een waar kunstwerk dat uitdrukt hoe in gezamenlijkheid we tot iets moois kunnen komen. Per kern zijn er nu drie doeken die driejaarlijks rouleren. Omdat de doeken alleen in de eigen kern rouleren krijgen de andere kernen hier niet veel van te zien en dat is jammer want er zijn prachtige exemplaren bij. Daarom hebben wij van de hongerdoeken uit alle vier de kernen afbeeldingen laten maken die nu te zien zijn in de vitrinekast achter in de Bonifaciuskerk.
Zaterdag 2 april organiseren wij weer voor de eerste keer dit seizoen een Open Huis.
De kerk is dan van 11.00 tot 16.00 uur geopend voor bezoekers die het interesseert om het mooie interieur van onze kerk eens rustig en van dichtbij te bekijken. Ook zijn onze mensen dan aanwezig om vragen te beantwoorden.
Namens de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk,

Wilma Helder