Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Familieviering

Op 13 februari jl. was er weer een familieviering in de Bonifaciuskerk. We hebben gezongen en gepraat over de liefde. De liefde van God voor jou en de liefde die jij ontvangt en aan mensen geeft. Ook Laura de goochelaar was erbij. Zij liet ons door middel van haar wasmachine zien welke boodschap God ons wil geven. Het was een mooie, interactieve viering.
Op 10 en 17 april staan de volgende familievieringen gepland. Ben je nieuwsgierig naar het thema? Kom dan op 17 april om 11.00 uur naar de Bonifaciuskerk!
Jolanda Hoogervorst