Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Koninklijke onderscheiding

Op Koningsdag is Loes Rutten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Loes heeft zich in de voorbije jaren ingezet voor de RK EHBO-vereniging Sint Martinus, collecteerde voor diverse goede doelen, zoals o.a. voor de Hart- en Nierstichting en het diabetesfonds. Ook de Katholieke Bond voor Ouderen in Alphen aan den Rijn draagt zij een warm hart toe.

Zij is actief bij de wekelijkse KBO Soos en zorgt voor koffie en thee voor de bezoekers, in een aantal wijken bezorgt zij de seniorenbladen en zij is er lid van de commissie Lief en Leed.
Daarnaast is zij jarenlang actief voor de parochie Heilige Thomas, met name voor de parochiekern De Heilige Geest. Zij ondersteunt er o.a. het secretariaat en doet bezoekwerk. Wij feliciteren haar van harte met deze welverdiende onderscheiding.
Erna Teule