Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Mag ik me even voorstellen

In het jaar 2007 heb ik kennis gemaakt met de Scheepjeskerk/Bernarduskerk, toen ik aangesteld werd als dirigente van het Bernarduskoor. Samen hebben wij tientallen vieringen een muzikale omlijsting gegeven. Dankzij de fijne akoestiek kwamen de ingestudeerde muziekstukken optimaal tot hun recht. Voor mij persoonlijk was het een geweldige ervaring!
Na zeven jaar besloot ik een nieuwe uitdaging aan te gaan en mij verder te ontwikkelen. Daarmee heb ik geen afscheid genomen van de Bernarduskerk, want met het vocaal ensemble “Capella Frui Cantus” repeteren wij elke woensdagavond in de Bernarduskerk.
Een nieuw instrument, een Petrofpiano, opent voor ons nog meer mogelijkheden.
In december 2022 hebben wij een kerstconcert gegeven in de Bernarduskerk. Dit was een groot succes en heel druk bezocht. Naast dirigente ben ik ook klaveciniste. Eind juli heb ik met cellist Sebastiaan van den Bergh een paar sonates van J.S. Bach in de Bernarduskerk opgenomen, ook vanwege de voortreffelijke akoestiek.
Marta Leda