Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Zomerzangavond HH. Engelbewaarderskerk

Met als thema: Zomers zingen, hebben wij in juli en augustus in alle kerken van voormalig gemeente Rijnwoude weer de Zomerzangavonden gehouden. In onze kerk aan de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp was men op 9 augustus te gast. Natuurlijk werd de avond geopend met het lied waar elke kerkgemeenschap mee opende: ‘In de veelheid van geluiden’, op de melodie van: ‘Rust mijn ziel, uw God is Koning’. Om hierna de sub thema’s aandacht te geven: Zon-Water-Bloemen en Vrij-zijn.
We zongen. ‘De zon komt op maakt de morgen wakker’, en daarna: ‘Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan’. Bij de zomer hoort ook water, liever niet te veel, maar wel het water dat op- en verfrist, want zonder water is er geen leven. Ook hoorden we nog een gedicht van Leo Heuvelman.
Bij de zomer horen bloemen, hoort een bloeiende natuur, zodat de tuin dan op zijn mooist is, daarom zongen we: ‘Levend water’ en: ‘De steppe zal bloeien’ en: ‘Laat zingen de bloemen’.
Bij vrij-zijn denken we aan het zomerse gevoel. We moeten genieten van de dingen die er zijn. Daarom zongen we: ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’ en we sloten af met: ‘Dit is de morgen’. Met dank aan Organist Piet Moons. Conny van Dijk en Wil Mourits spraken de verbindende teksten. Gezamenlijk koffiedrinken achter in de kerk verhoogde het interkerkelijk samenzijn.

Pastoraatgroep HH. Engelbewaarderskerk