Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Jaarmarkt gezamenlijke kerken ook in 2023 een succes


Ook dit jaar waren de gezamenlijke kerken van Hazerswoude-Dorp op de jaarmarkt present met enkele spellen voor kinderen en ouderen vanuit de Bijbelse verhalen.
Zo was er weer de wonderbaarlijke visvangst van de apostelen in een grote waterbak met plastic vissen welke de hele zaterdag gretig door kinderen aan werden gehengeld volgens het verhaal van de wonderbaarlijke visvangst op het meer van Tiberias.
Als prijs was er weer een volle melkbus met zaagsel en snoepjes voor de kinderen of een mooie kleurplaat voor thuis. Nieuw was een wandbord met de ark van Noah. De ark zit al vol met alle dieren van de wereld. De kinderen kregen 5 ballen met klittenband welke zij naar de ark mochten gooien om ook hun dieren nog bij die veestapel te kunnen voegen.


En voor elke bal welke aan het klittenband van de ark blijft kleven krijgen zij een versnapering uit de melkbus of een kleurplaat. Dit jaar was alles gratis om mee te doen, dus het was de hele dag lekker druk. Vooral bij het grotemensenspel van het rode houten hart met woorden zonder klinkers, waarvan men dan een spreuk moest raden welke gerelateerd was aan een Bijbels verhaal.
Meer dan honderd mensen hebben een goed antwoord gegeven op de letters zonder klinkers op de puzzelstukken van het grote bord. De uitslag van de puzzel was: Geloof, Hoop, Liefde maar de grootste daarvan is de Liefde. Velen zullen het nu wel herkennen als een geweldige spreuk uit de Schriften. De organisatie had 3 prijzen gekocht bij de Korenmolen voor de winnaars welke aan het eind van de jaarmarkt werden getrokken uit het glas met alle honderd goede uitslagen. De organisatie was toen ook alweer bekomen van de hevige stortbui, waarbij de zondvloed van Noah als voorbeeld diende. En zo zijn de prijswinnaars thuis bezocht met een bakpakket van de Korenmolen: Fam. Kaashoek, Esther Karens en Jan Schouten. Wij bedanken alle vrijwilligers in onze stand en allen die hebben opgebouwd en afgebroken. De opbrengst voor de voedselbank was € 220,--.

Namens de gezamenlijke kerken van Hazerswoude-Dorp, Jan Rietveld