Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Laat de kinderen tot mij komen

Laat de kinderen tot mij komenAan dit kinderliedje moet ik vaak denken als er kinderen in de kerk zijn. Een geweldige aansporing van Jezus om ook de kinderen de ruimte te geven tot Hem te komen. Zeker ook willen we dit doen tijdens de vieringen, want in de liturgie komt alles samen. Herinnert u zich nog van vroeger, toen u nog jong was? U heeft vele veranderingen in de kerk meegemaakt. Minder tot geen latijn op zondag, beat-missen, jongerenkoren met gitaar en drumstel en nog vele andere veranderingen in de liturgie. De mens verandert, de liturgie verandert en zo ook de kerk. We vragen aan u dan ook om openheid en begrip als er kinderen in de kerk zijn, vooral als er een familieviering is.
Komend jaar zullen er familievieringen zijn waarin de liturgie enigszins anders wordt aangekleed dan u wellicht gewend bent. Laat u verrassen en laten we vooral de kinderen en hun ouders nog meer welkom heten in de kerk. Dat zij in een warm (kerk)bad terecht komen. Laten we er -groot en klein- een mooie viering van maken.

Pastoraal werker Lâm