Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Vanuit de kern

Het nieuwe jaar is reeds begonnen en wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2024. Een korte terugblik op de kersttijd; het Adventsproject van de gezinsvieringengroep werd door veel jongeren op een aantal woensdagmiddagen in het parochiecentrum gevolgd. De resultaten werden in de familieviering op kerstavond zichtbaar door de lampionnen die werden meegedragen. Wat een mooie viering met elkaar. Tweede Kerstdag was het Kindjewiegen met de levende kerststal een groot succes (het kindje Jezus hebben we niet gehoord, de schapen des te meer). Verder hebben we ook meegewerkt aan de plaatselijke winterwandeling, ondersteund door de draaiorgelman en via de Mariakapel hebben vele dorpsgenoten over de verlichte tuinpaden de Dorpsstraat weer opgezocht.
Nu zijn de enveloppen van de Kerkbalans weer rond gebracht. Wij hopen dat u allen een steentje bij kan dragen om zo ook onze geloofsgemeenschap levendig te houden.

Vanuit de Commissie van Beheer, Jan Koeckhoven