Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Het Bernarduskoor

Het kan u bijna niet ontgaan zijn, dat het Bernarduskoor dit jaar het 190-jarig bestaan viert. Zij doen dit met een aantal vieringen, waarin steeds een andere oud-dirigent voorgaat. Dat is heel bijzonder want zelfs een niet-deskundige als ik, valt op, dat elke dirigent zijn of haar dynamiek heeft. Dan is niet alleen de muziek en de mis die gezongen wordt anders, maar er gebeurt veel meer en dat is mooi om te horen en te zien. Steeds blijkt, dat de belangstelling uit de parochie Heilige Thomas groot is om deze speciale jubileumvieringen bij te wonen. Op eerste Paasdag, zondag 31 maart, zet het Bernarduskoor zijn jubileum voort met de laatste viering in het kader van het jubileumjaar. Deze viering begint om 11.00 uur. Ook dan zullen gastleden en oud-leden zich bij het koor aansluiten en de dirigent is Elmar Reinhold, de huidige dirigent van het koor.
Daarnaast is het koor ook aan het repeteren voor een Evensong. De eerste Evensong vindt plaats op zondag 14 april in de Bernarduskerk om 19.00 uur. De tweede vindt plaats op zondag 21 april om 17.00 uur in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn.

Het Bernarduskoor