Anderhalve meter in de liturgie

‘Anderhalve meter afstand houden tot elkaar’: dat is sinds eind juni de basisregel. Het dragen van een mondkapje in bijvoorbeeld winkels hoeft sindsdien niet meer, als de ‘anderhalve-meter –maatregel’ maar gerespecteerd wordt. Deze versoepeling heeft ook gevolgen voor de regelgeving in de kerken. De anderhalve meter blijft de komende tijd de belangrijkste richtlijn bij alle activiteiten die die wij als kerkgemeenschap ondernemen.
Zo zal er geen sprake meer van 30 of van 50 kerkgangers die toegelaten worden bij een viering. Van elk van de kerkgebouwen in onze parochie zal aangegeven worden, hoeveel mensen maximaal tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dat zal voor elk van de kerkgebouwen verschillend zijn. De ‘anderhalve meter afstand’ is hierbij doorslaggevend. Kerkgangers uit één huishouden worden vanzelfsprekend als één plaats in het geheel geteld.
Het zich tevoren aanmelden voor de viering van de liturgie was tot op heden noodzakelijk om het aantal van 30 of van 50 kerkgangers niet te overschrijden. Nu de strikte aantallen worden losgelaten en uitsluitend de ‘anderhalve meter maatregel’ bepalend is, zou de aanmelding achterwege kunnen blijven. Men kan onaangemeld naar de viering komen.
Wanneer echter het maximale aantal kerkgangers voor het betreffende kerkgebouw bereikt is, kan men niet meer naar binnen. De aanmelding vooraf kan dit voorkomen; wie op de lijst staat, is verzekerd van een plaats in de kerk. Bovendien blijft de registratie van de kerkgangers die wel naar binnen gaan, een verplichting. Het zich vooraf aanmelden bevordert een snelle doorstroom bij de binnenkomst in het kerkgebouw.
Dan hoeft er slecht een kruisje achter de naam gezet te worden, en hoeven niet alle namen te worden opgeschreven. Dus om bij de viering aanwezig te zijn is het zich tevoren aanmelden niet langer noodzakelijk, maar het is wel verstandig om dit te doen; het bevordert de doorstroming bij het binnengaan van de kerk.
Het ter communie gaan blijft op dezelfde wijze verlopen zoals dat in de voorbije maanden gebeurd is. Ieder die ter communie wil gaan wacht, totdat hij/zij daartoe uitgenodigd wordt. Ook hier geldt de ‘anderhalve meter maatregel’. De communie wordt vanaf de aparte schaaltjes uitgedeeld.
Ook voor de zang in onze kerken zijn er sinds de versoepelingen van eind juni nieuwe regels gekomen. Samenzang mag nog niet. Maar koorzang wordt meer en meer toegestaan. Was tot nu toe hooguit vier zangers de norm, nu wordt er in het schrijven van de bisschoppen gesproken van twaalf zangers. Maar niet overal zullen twaalf zangers geplaatst kunnen worden, want ook hierbij geldt de ‘anderhalve meter afstand’ maatregel.
Elk koor in onze parochie zal gelet op de mogelijkheden van het eigen kerkgebouw en met de ‘anderhalve meter afstand’ in het achterhoofd moeten bepalen, hoeveel zangers er bij de liturgieviering in de eigen kerk geplaatst kunnen worden. Dit afstand houden van elkaar geldt uiteraard ook tijdens de repetitie van de koren.
De meeste koren hebben – dat klinkt gek in deze coronatijd – in de zomermaanden vakantie. Vanaf september zullen de parochiële activiteiten, en zo ook de koren, hun ritme weer vinden. Als de daling van de besmettingscijfers zich doorzet, hoopt de parochie vanaf september haar oude regelmaat opnieuw op te pakken. Dan zal er wekelijks in elke kerkruimte van onze parochie op zondag weer een liturgieviering zijn. Tot die tijd blijft de afwisseling van viering en openstelling om de week gehandhaafd. Tot die tijd blijven ook de centraal gemaakte liturgieboekjes voor de zondagsviering in de parochie van kracht.
Hopelijk wordt het vanaf september weer meer zoals we gewoon waren.
pastoor Ruud Visser