Samen geloven

Steeds meer ervaren we dat we samen dezelfde weg afleggen als christelijke kerken. Geloven doe je immers niet alleen. Dit geldt voor de eigen lokale geloofsgemeenschap als ook voor de verschillende Kerken. Jezus Christus heeft gebeden dat allen één mogen zijn, één kudde met één Heer. Velen binnen onze parochie en de protestantse kerk proberen hier dan ook in de lokale geloofsgemeenschappen zoekend vorm aan te komen. Op verschillende terreinen houden zij zich bezig met deze boodschap van Jezus. Elkaar bemoedigend, ondersteunend en lerend van elkaar ontmoeten we elkaar dan ook in de verschillende activiteiten van de liturgie, diaconie en de catechese. Verschillende groepen Raad van Kerken zijn dan ook actief om deze gezamenlijke missie uit te dragen.