Parochiële Caritas Instelling

Mensen die in financiële nood verkeren, kunnen aankloppen bij de Parochiële Caritas Instelling (PCI) die daarbij financiële ondersteuning kan verlenen. De P.C.I komt voort uit de vroegere “armenzorg” en Vincentiusverenigingen. Onze ouders en voorouders hebben daarvoor geld, goederen en bezittingen in een fonds gestort dat beheerd wordt door een aantal deskundige en door het bisdom aangestelde parochianen. Jaarlijks komen nog gelden binnen via legaten en collectes. De P.C.I. proberen de door onze voorouders gespaarde gelden te beheren en van de opbrengst daarvan kunnen zij de aanvragen, na intern overleg, al dan niet honoreren.

Hier treft u het communicatieplan van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van onze parochie als ook de flyer.