Elke zondagmorgen om 9.30 uur de eucharistieviering via de livestream

Elke zondagmorgen om 9.30 uur de eucharistieviering via de livestream, en openstelling van al onze kerken gedurende een uur voor individueel gebed.
Sinds de regering half december ter bescherming van de bevolking opnieuw een ‘lockdown’ afkondigde, heeft onze parochie in navolging hierop ook maatregelen genomen. Zoals het aan heel de samenleving gevraagd is, wil ook de parochie en willen de kerken een bijdrage leveren om een drukte van mensen te helpen voorkomen. Dat betekent in deze periode van ‘lockdown’ geen kerkdiensten met kerkgangers en geen andere bijeenkomsten in de parochiecentra.
Dat is geen aangename maatregel; want we weten dat het naar de kerk gaan veel betekent voor nog al wat parochianen. Vóór de jaarwisseling hoopten we dat alle maatregelen in februari voorbij zouden zijn en dat ieder weer vrij zou zijn om op zondag naar een viering te komen. Helaas is dat niet zo.

Bij de persconferentie van de minister-president op 2 februari bleek dat de ‘lockdown’ nog niet kon worden opgeheven, maar zeker tot 2 maart zal voortduren. De parochie kan niet anders doen dan haar maatregelen ook continueren: dus tot 2 maart nog geen kerkdiensten met kerkgangers en geen andere bijeenkomsten in de parochiecentra.
Wel is er elke zondagmorgen om 9.30 uur een eucharistieviering, waaraan eenieder via een livestreamverbinding kan deelnemen. Mensen uit alle vier kernen van onze parochie werken mee om deze zondagsviering zo mooi mogelijk te laten verlopen. En wat belangrijk is: de vier kerkgebouwen zijn elke zondagmorgen op het vertrouwde uur open voor een individueel bezoek, voor een moment van gebed, stilte en bezinning. Zolang er drukte vermeden kan worden, kan men er vrij naar binnengaan.

Hoe de situatie na 2 maart zal zijn, valt nu nog niet te zeggen. Natuurlijk we hopen…, maar we weten het nog geenszins. Het volgende nummer van het parochieblad verschijnt pas eind maart. We raden u daarom aan de wekelijkse berichtgeving van de eigen kern of de website van de parochie goed in de gaten te houden. Als we weer kunnen beginnen met kerkgangers toe te laten bij onze vieringen, bent u in ieder geval tijdig op de hoogte.
Pastoor R. Visser
8 februari 2021