Parochiekoor Hazerswoude Rijndijk.

Het Parochiekoor is een dames en heren koor in de parochiekern HH. Michael en Bernardus te Hazerswoude Rijndijk/Koudekerk a/d Rijn, dat deel uitmaakt van de parochie H. Thomas te Alphen a/d Rijn.

Het Parochiekoor is opgericht in februari 1977.
Het koor is tot stand gekomen door samenvoeging van enkele koren bij de ingebruikname van het Multifunctioneel Centrum ’t Anker als kerkgelegenheid voor de parochie HH Michael en Bernardus te Hazerswoude Rijndijk.

Het koor stelt zich ten doel de muziek tijdens liturgische vieringen en andere kerkelijke vieringen, naar best vermogen, te verzorgen.
De repetitieavond is op donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in de dagkapel van ’t Anker te Hazerswoude Rijndijk. En soms in de Bernarduskerk als daar behoefte aan is.
De repetitie wordt onderbroken door een koffie pauze van ongeveer 15 minuten. Dan is er aandacht voor het wel en wee van de koorleden.
Minimaal één maal per maand verzorgt het koor de muzikale ondersteuning van een eucharistieviering of een woord- en communiedienst in de Bernarduskerk te Hazerswoude Rijndijk of elders als daar om gevraagd is.

Het repertoire is gevarieerd, veelal hedendaagse Nederlandse kerkmuziek, al dan niet meerstemmig.

De sfeer binnen het koor is heel erg goed. Jaarlijks wordt meestal een kooruitje georganiseerd. Dat komt de saamhorigheid onder de koorleden ten goede.

Het koorbestuur regelt de organisatie van het koor.
De dirigent is verantwoordelijk voor de muzikale aspecten.
De leden van het koorbestuur worden gekozen door de koorleden tijdens de Algemene Ledenvergadering één maal per jaar.
De voorzitter van het koorbestuur wordt, als zodanig, gekozen door de koorleden tijdens de Algemene Ledenvergadering.
De dirigent en organist worden aangesteld door het bestuur van de parochie H. Thomas.

Het voorstel voor de keuze van de liederen voor een liturgieviering wordt gedaan door de programmacommissie.
De programmacommissie bestaat uit koorleden die als zodanig gekozen zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Het voorstel voor de keuze van de liederen wordt ter instemming aangeboden aan de dienstdoende voorganger en de dirigent.
De dienstdoende voorganger heeft het laatste woord bij de vaststelling van de keuze van de liederen.

1 juni 2017

Legenda Parochiekoor per 1 juni 2017.

Bestuur:

Functie Adres Naam Woonplaats Telefoon
Voorzitter vacature      
Vice voorzitter Nel Rijnsburger Schubertplantsoen 8 2394 GT Hazerswoude Rijndijk 071-3413626
Secretaris Hans van Meegen Schutterstraat 2 2394 NT Hazerswoude Rijndijk 071-3412422
Penningmeester Karel Vonk Herman Heijermanstraat 9 2394 VR Hazerswoude Rijndijk 071-3413850
Lief en Leed Janny Burgmeijer Potgieterlaan 62 2394 VH Hazerswoude Rijndijk 071-3413765
Ambtshalve Jeanne van der Meer Schutterstraat 2 2394 NT Hazerswoude Rijndijk 071-3412422

 

Dirigent:

Naam Adres Woonplaats Telefoon
Jeanne van der Meer Schutterstraat 2 2394 NT Hazerswoude Rijndijk 071-3412422

 

Organist:

Naam Adres Woonplaats Telefoon
Nico Wesselingh Rijndijk 65 2394 AC Hazerswoude Rijndijk 071-3412846

Programmacommissie:

Naam Functie Adres Woonplaats Telefoon
Hans van Meegen Lid Schutterstraat 2 2394 NT Hazerswoude Rijndijk 071-3412422
Corrie Koot Lid Lagewaard 24 2396 AV Koudekerk a/d Rijn 071-3413198
Coby Streng Lid Achthovenerweg 60 2351 AZ Leiderdorp 071-3412401
Jeanne van der Meer Ambtshalve Schutterstraat 2 2394 NT Hazerswoude Rijndijk 071-3412422

 

Contactpersonen:
Nel Rijnsburger, vice voorzitter, tel: 071-3413626
Hans van Meegen, secretaris, tel: 071-3412422

01-06-2017-vM