Vanuit de kern

vanuit de kern

Na de Startzondag van de Thomasparochie op 29 september zijn wij klaar voor het nieuwe jaar. Er is in ons parochiecentrum een bijeenkomst geweest van leden van het pastoraal team, parochiebestuur, pastoraatgroep en van de commissie van beheer met het oog op de visie op de toekomst van onze parochiekern.
Het was een heel verhelderende brainstormavond waar de sterke kanten van onze geloofskern en de zwakke kanten benoemd werden. Deze sessies worden parochiebreed gehouden.
Een ander punt was de afgelopen weken de slechte of telefonische onbereikbaarheid van het parochiesecretariaat. Door een fout bij KPN werd onze telefoonlijn afgesloten, herstellen was eerst problematisch, met hulp van Conny werd de lijn na twee weken hersteld. Volgens mij had Conny in die weken rode oortjes vanwege alle belletjes die gepleegd moesten worden, bedankt daarvoor. De afwezigheid van de telefoonlijn was een seintje voor een opknapbeurt van het secretariaat. Met hulp van Joke en Leo werden de muren en het plafond omgetoverd met frisse kleuren.
Ik blijf nog even bij het secretariaat: een van onze trouwste medewerksters is thuis ongelukkig gevallen, er volgde opname in het ziekenhuis en wij wensen haar een voorspoedig herstel.
Vanuit de commissie van beheer, Jan Koeckhoven