Bijbelcursus: Abraham achterna

lezing van een gedeelte uit het boek Genesis

Abraham achternaAdam en Eva geloofden niet in God. Zij hadden God slechts nodig - net als mensen van nu - om het paradijs in handen te krijgen. Geloven in God begint in de Bijbel pas bij Abraham. Niet voor niets wordt Abraham daarom de vader van alle gelovigen genoemd. Geloven is: God willen ontmoeten, contact met de Ene zoeken, de kunst van woord en wederwoord met de Eeuwige beoefenen. Dat zie je in de verhalen van Abraham gebeuren. Hij begint ermee en zo wordt zijn geloofsverhaal een boeiend relaas, waarin anderen zich zullen herkennen. Abraham wandelt met God en komt zo op wegen waar geen wegen gaan. Hij wordt beproefd, maar ook gezegend vanwege zijn geloof; en in hem zullen alle volken - ja, zullen wij allen - beproefd en gezegend worden.

De bijbelcursus in het seizoen 2019-2020 wil de verhalen van Abraham - zoals beschreven in het boek Genesis in de hoofdstukken 12 t/m 25 - volgen. ‘Abraham achterna’ heet de cursus. Tot aan de maand mei zullen we in een achttal avonden proberen het spoor van de vader van alle gelovigen te volgen. Tijdens de eerste avond wordt het decor verkend, waartussen de verhalen van Abraham zich afspelen. Daarom komen dan Adam en Eva aan bod, hun kinderen Kaïn en Abel; de eerste elf hoofdstukken van het boek Genesis zullen in vogelvlucht passeren. Wanneer dat decor er staat, kan Abraham op het toneel verschijnen. Dan is er ruimte voor de ontmoetingen van een gelovig mens met God, voor de verhalen van Abraham in zijn contact met de Eeuwige.
Het Bijbels Leerhuis over Abraham vindt plaats in het parochiecentrum Bonifacius van 20.00-22.00 uur, op de dinsdagavond. De eerste avond is op 5 november; en zie verder de folder over deze cursus.
R. Visser, pastor