Adventsactie 2019

Adventsactie 2019Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru
Nog voordat het volgende parochieblad uitkomt zal de adventsperiode zijn begonnen.
De Bisschoppelijke adventsactie heeft vier projecten aanbevolen om geld voor in te zamelen. De werkgroep MOV/diaconie heeft uit deze vier projecten gekozen voor een project waarbij steun wordt gegeven aan vluchtelingenkinderen in een opvangkamp in Peru.
Het jaarthema “Gaan waar geen wegen gaan” is heel passend voor de gezinnen op de vlucht. Zij namen het besluit, de uitdaging om letterlijk over grenzen te gaan voor de toekomst van de kinderen. Hoe die toekomst zal zijn ligt voor een deel bij ons. Hoe meer geld er binnenkomt hoe meer er hulp geboden kan worden.

Wat is er aan de hand?
Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.
Wat willen we bereiken?
In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft WarmiHuasi een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela. Veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun emotionele en motorische ontwikkeling. WarmiHuasi wil deze problemen aanpakken in samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling dat deze manier van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere integratie van de Venezolanen.
Hoe doen we dat?
Een groep van 100 ouders en verzorgers met kinderen onder de vijf jaar krijgen training, begeleiding en ondersteuning. Door de solidariteit tussen de lokale gemeenschappen en de migranten te versterken, hoopt de organisatie dat lokale netwerken bereid zijn voedsel te leveren aan degenen die dat nodig hebben. Ook worden twee kindercentra opgezet, waar 30 vrijwilligers een opleiding krijgen in zorg aan jonge kinderen, volgens de richtlijnen die UNICEF hiervoor heeft opgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om voeding en gezondheid, maar ook om zekerheid en veiligheid en emotionele en motorische ontwikkeling. De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en verzorgers te leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en stimuleren. Tenslotte zal WarmiHuasi met acht lokale dienstverleners een train-de-trainer programma opzetten, zodat ook na het einde van dit project vrijwilligers opgeleid kunnen worden.
Daarom: Geef in de collecte op diaconale zondag van het weekend 14/15 december of maak uw bijdrage over op rekeningnummer: NL36INGB0006192337 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. Adventsactie Peru.
Namens de werkgroep MOV/diaconie Marchien van de Sande