Adventsactie: Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru

AdventsactieGeloven in de praktijk! Wat is dat toch mooi om te zien, dat wij als gemeenschap van gelovigen niet alleen belijden dat we Jezus navolgen en dat ook met elkaar vieren in onze kerken, maar dat we dat ook laten zien in de praktijk. De adventsactie voor vluchtelingenkinderen in Peru heeft dan ook een zeer mooi bedrag opgehaald van
€ 1876,79!!! Wist u dat dit bedrag ongeveer 58% hoger is dan wat er in 2018 is opgehaald?! Hartelijk dank voor uw gulle gave en uw gebed voor de kinderen en hun families.

Wij kunnen alleen anderen liefhebben, voor anderen zorgen als we onszelf liefhebben en ook voor onszelf zorgen. Mag ik daarom nogmaals een beroep op u doen in verband met de Actie Kerkbalans. Misschien kunt u dit jaar een heel klein beetje meer bijdragen dan vorig jaar? Alle kleine beetjes helpen. Dan kunnen we nog meer mensen nabij zijn als gelovige gemeenschap. Ook hiervoor alvast mijn/onze dank voor uw financiele steun en gebed. Dit laatste is zeer zeker ook belangrijk!

Pastoraal werker Lâm