Het belang van doorleren

doorlerenVastenactiethema 'Werken aan je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.
De campagne van Vastenactie 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al veel kinderen basisonderwijs volgen krijgen jongeren vaak niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Vervolgonderwijs is noodzakelijk
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.
In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden - onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.
Help mee en doe een gift. Dat kan onder andere via bankrekening NL36INGB0006192337 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. “Vastenactie Werken aan je toekomst” of via één van onderstaande activiteiten.

Agenda bij vastenactieproject:
26 februari 18.00 uur Aswoensdag sobere maaltijd in de Bron
14/15 maart diaconale vieringen t.b.v. de Vastenactie
18 maart 18.00 uur sobere maaltijd pastorie Bonifacius
25 maart 18.00 uur sobere maaltijd De Korenaar, Hazerswoude-dorp
1 april 18.00 uur sobere maaltijd Honswijc, Koudekerk aan de Rijn

Marchien van der Sande