Meeleven met verlies

StilIn een achttal bijeenkomsten voor mensen die met verlies, met rouw te maken hebben is er ruimte om in een vertrouwde omgeving daarover in gesprek te gaan. Voor sommigen is het verlies nog vers, anderen hebben er al een (te) lange tijd mee te maken.
In de bijeenkomsten vindt u een luisterend oor en proberen we handvatten aan te reiken voor een leven met gemis. De ervaringen met verlies en geloofservaringen van anderen geven daar richting aan.

De werkgroep hoort vaak van mensen die iemand verloren hebben, dat het zo goed is om met iemand samen te zijn die ook verlies heeft meegemaakt. Iedere verlies is anders maar het lijkt dat mensen die zelf iemand verloren hebben de ander beter kunnen aanvoelen en begrijpen.
Bent u geïnteresseerd in deze bijeenkomsten of twijfelt u of het wat voor u is, neem dan gerust contact op, dan maken we een afspraak om dit in vertrouwen te bespreken. Achter in onze kerken treft u een flyer aan met meer informatie.
De data van de bijeenkomsten zijn nog niet bekend. Het zijn acht dinsdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur en zijn in de pastorie van de Bonifaciuskerk. Deze zullen we in goed overleg vaststellen.

Ineke van Holstein (473240) en Gerard van Laar (443138)