Vanuit de kern

Vanuit de kernOp dit moment is de wereld in de ban van het Corona virus Het begon in China en via een aantal omwegen is inmiddels Alphen aan den Rijn bereikt. Het geeft maar aan dat we met z’n allen in één wereld leven en in nauw contact staan met elkaar. We volgen met z’n allen de aanwijzingen op van de deskundigen en uiteindelijk zal dit virus ook weer verdwijnen. We proberen nu met een aantal aanpassingen een snelle verspreiding tegen te gaan. Op dit moment wordt - op advies van de bisschoppen - het handen schudden bij de vredeswens weggelaten.

We kunnen elkaar zeker wel de vrede toewensen, maar een glimlach en elkaar aankijken is op dit moment voldoende. Het zal wel even wennen zijn, want nadat we het in het begin maar vreemd vonden om elkaar een hand te geven, is het nu voor veel kerkgangers even een loopje naar die en gene om ons heen en hoort het er helemaal bij. Maar nu dus even zonder handen schudden.
De telling van de resultaten van de actie Kerkbalans vindt momenteel plaats en vanaf deze plaats willen we de parochianen hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage aan de geloofsgemeenschap. Ieder jaar is er een goede bijdrage van parochianen. Het geeft de betrokkenheid aan voor behoud van een levendige parochie. Zeker is ook een bedankje gerechtvaardigd aan de bezorgers en ophalers van de enveloppen. Zij gaan steeds weer over wegen - waar op dit moment soms geen wegen zijn - om de informatie aan de deur van de parochiaan te brengen, c.q. op te halen.
De financiële commissie is op dit moment bezig met het afronden van de Rekening en Verantwoording van 2019, welke dan in het parochiebestuur besproken zal worden.
Er is - waar nodig - nauw overleg met de gemeente en de aannemer voor wat betreft de renovatie van de Dorpsstraat in relatie met de gevolgen voor ons kerkgebouw. Maar de praktijk laat zien dat het nog wel even zal duren, voordat het gedeelte voor de kerk aan de beurt is. Zoals al eerder aangegeven is de kerk goed bereikbaar met de auto via Weidelanden.
Wij wensen u allen een goede voorbereiding naar Pasen toe, waarbij u van harte uitgenodigd bent om dit jaar vanaf Witte Donderdag de vieringen in de Bernarduskerk bij te wonen.

Vanuit de Commissie van Beheer, Andries Kerkvliet