Gespreksgroepen en bijbelcursus

Bijbelse verhalen komen tot levenBeste belangstellenden en deelnemers van gespreksgroepen en bijbelcursus,
Wie had dat verwacht, dat we in zo’n korte tijd in een hele andere wereld zouden belanden. Een wereld van angst en onzekerheid, van zoveel mogelijk binnenshuis blijven en het vermijden van contacten om maar niet ziek te worden. En als je dan toch het coronavirus krijgt, hoe groot zijn de gevolgen daar dan niet van. Overvolle ziekenhuizen, geen bezoek meer
mogen ontvangen, of brengen, als een dierbare daar ligt. Het grote aantal doden.

Gelukkig zien we dat we er niet alleen voor staan. Zijn wij, Nederlanders, bereid om ons steentje bij te dragen. Groot respect voor alle medewerkers in de zorg die daar 24 uur per dag klaar staan om de mensen in de ziekenhuizen te helpen. De mensen in de thuiszorg die de zieken en ouderen blijven verzorgen ondanks de mogelijke dreiging. Maar
ook alle anderen die knetterhard moeten werken om de gevolgen van deze crisis en de genomen maatregelen allemaal in goede banen te leiden.

Gelukkig zien we ook dat mensen meer naar elkaar om kijken. Elkaar helpen daar waar nodig is en waar het kan. Andere wegen zoeken om toch contact te hebben, bijvoorbeeld het video bellen. Boodschappen doen voor elkaar. We mogen best trots zijn op al deze mensen en u bent ook vast één van hen. Petje af.

Helaas zullen alle maatregelen voorlopig nog gehandhaafd moeten blijven. Zijn er voorlopig geen vieringen in de kerken waarin we elkaar kunnen ontmoeten. En hebben we ook, als werkgroep Volwassenencatechese, moeten besluiten om alle bijeenkomsten tot 1 juni, te laten vervallen.
Zo gauw de coronacrisis op zijn retour is en de maatregelen ingetrokken kunnen worden, laten we weer van ons horen.

We wensen u heel veel sterkte toe de komende tijd, zorg goed voor elkaar maar ook voor uzelf.
Veel wijsheid en Gods zegen.

Groetjes van de Werkgroep Volwassenencatechese
Pastor Sjoerd Zuidersma, Nelly Dévilée, Anneke van der Knijff en Gusta
van der Sluijs