Fikre Alem

Fikre Alem‘Fikre Alem’, vermoedelijk zijn er maar weinig mensen onder u als lezers, die weten wat dit betekent. Het betekent ‘wereldliefde’ in het Tigrinya, de taal van Noord-Ethiopië. Enige tijd geleden ben ik het gesprek aangegaan met een tweetal mensen uit het bestuur van deze stichting. Deze stichting zet zich in voor educatieve projecten in Noord-Ethiopië. Hiermee wil ze bereiken dat het onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren toegankelijk is in deze regio. De eerste oriënterende gesprekken zijn veelbelovend.

Waarom deze stichting? Eén van de oprichtsters is de directrice van de Michaëlschool in Hazerswoude-Dorp. Zij, Astrid Bultink, draagt uiteraard een warm hart toe aan dit project en ook de Michaëlschool heeft vorige vastenperiode hiermee verbonden. Wat zou het toch mooi zijn als we als parochie voor wat langere tijd deze stichting gaan ondersteunen op verschillende wijzen. Zo werken we aan de toekomst van onze wereld. We laten iets na wat niet te koop is, namelijk hoop op een beter bestaan en zo laten we de wereld een stukje beter achter dan waarin we terecht zijn gekomen. We verbeteren het onderwijs en daarmee de kansen van de kinderen en jongeren en dus de toekomst! Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en hopelijk wilt u, samen met de MOV-werkgroepen van onze parochie en mijn persoon ergens in de nabije toekomst ook uw steentje bijdragen.

Pastoraal werker Lâm