Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen in Bangladesh

MIVAOp 30 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in onze kerken plaats, de collecte voor vervoers- en communicatiemiddelen voor projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen”.
In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya vluchtelingen van Myanmar naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in één van de grote vluchtelingenkampen van de wereld. Terug kunnen ze niet, Bangladesh verder in mogen ze niet.

Gelukkig zijn er mensen die zich lokaal inzetten om hen te helpen. Pionier Anwar (53) werkt in het zuiden van Bangladesh op de grens van Bangladesh en Myanmar. De situatie van de vluchtelingen is hier heel schrijnend. Hij probeert om het leed van de mensen te verzachten. Een ambulance helpt hem de vluchtelingen in elk geval te voorzien van medische zorg. MIVA trekt zich het lot van deze mensen aan en wil met uw bijdrage pionier Anwar helpen meer ambulances in te kunnen zetten. Als u iets wil geven voor dit goede doel kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL36 INGB 0006 1923 37, t.n.v. Parochie H. Thomas, o.v.v. ‘MIVA-collecte’. Of doe iets in de collectebus die het laatste weekend van augustus voor dit doel achter in de kerken staan.

Namens de MOV, Truus Hijkoop