Hemelse koffie met ds. Willem Biesheuvel

Hemelse koffieMet ‘hemelse koffie’ overkomen mij verrassingen die bijzonder en/of zeer aangenaam zijn. Zo mocht ik genieten van een heerlijke lunch bij collega ds. Willem Biesheuvel in Hazerswoude-Rijndijk. Hij is getrouwd met Ellis Ezinga en ze zijn ouders van twee kinderen. Na verschillende gemeentes te hebben gediend als dienaar van het woord is hij in Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk komen werken en wonen. Op de volgende vragen, die hij heeft getrokken, heeft Willem antwoord gegeven:

Een hemels moment
“Tijdens een studieverlof verbleef ik een midweek dagen in de stilte in de Abdij van Egmond. Het was in het begin vreemd om geen contact te hebben met anderen. In de stilte komen de onrust en de stem van de twijfel naar boven. Maar na twee dagen kwam ik tot rust en werd de stilte weldadig. Het leek alsof ik God hoorde spreken door kleine dingen. De zonnestralen en de zang van vogels bijvoorbeeld. Tijdens de eucharistievieringen in de Abdij werd ook ik uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. Hoewel de broeders niets van mij wisten - in het klooster werd immers niet gesproken - nodigden ze mij toch uit om te delen in wat voor hen het allerbelangrijkste is. Zonder voorwaarden vooraf mee mogen doen voelde aan zoals Jezus zijn leerlingen roept: “Kom en volg Mij.” Jezus vraagt niet naar diploma’s of wat die vissers uit Galilea kunnen, maar gaat er zondermeer van uit dat zij dat mogen doen. Tijdens de eucharistieviering in de Abdij proefde ik echt iets van die onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Het was een bijzondere ervaring…”

Wat zou je God vragen als Hij direct zou antwoorden?
Na een kort moment van nadenken zegt Willem: “Ik denk dat ik Hem zou vragen wat Hij zo mooi vindt aan ons mensen dat Hij met ons wil samenleven. Wij zijn vaak geneigd om aan God vragen te stellen vanuit het negatieve. Zoals de vraag waarom er zoveel lijden is. Maar de positieve boodschap van de Bijbel is dat God een God van mensen wil zijn. In Jezus heeft God laten zien dat Hij zelfs in de meest negatieve ervaringen met ons en met deze wereld verbonden wil zijn. Ik zou het prachtig vinden om vanuit Gods eigen mond te horen wat Hem zo aantrekt in mensen. Ik denk dat Gods antwoord ons veel zelfvertrouwen en positieve energie zou geven. Ook in mijn eigen pastorale werk mag ik steeds weer ontdekken dat ieder kind van God iets moois in zich draagt. Ik geloof dat het mijn opdracht is om te onderstrepen wat God in mensen ziet.

Jezus is voor mij…
“Voor mij is Jezus de verbinder of de verbinding: God die zich met ons verbindt. De kerk heeft ooit met ingewikkelde formuleringen proberen vast te leggen hoe God de Vader en God de Zoon zich tot elkaar verhouden. Maar eerlijk gezegd gaan deze formules mijn verstand te boven. Waar het om gaat is dat in de mens Jezus aan het licht komt dat God met ons verbonden wil zijn. Het bijbelse woord verbond heeft dezelfde oorsprong als de woorden verbinden en verband. De verbinder Jezus is voor mij de vertegenwoordiger van Gods verbond. Hij brengt Gods liefde dichtbij. En Hij doet mij verstaan welke rol ook ik en ieder mens mag spelen in het grote verband van Gods liefde. Ik geloof dat Jezus ons roept om ook verbinders te zijn. In mijn werk als dominee heb ik een verbindende functie binnen mijn kerkelijke gemeente. Maar de verbindende liefde van Jezus wil door alle mensen heen werken.”

Wat betekent geloof voor je?
“Geloof betekent heel veel voor mij. Het is het cement van het leven. Het brengt verband in mijn bestaan. Ik ben met geloof opgevoed en het is nu een belangrijk deel van wie ik ben. Of er ook momenten van twijfel zijn? Zeker wel. Zo af en toe overvalt mij de angst dat God toch niet bestaat. Maar dat neemt niet weg dat ik van mijn jeugd af aan toch ook steeds weer Gods nabijheid heb gevoeld, vermoed, soms gehoopt. Eigenlijk kan ik me een leven zonder geloof helemaal niet voorstellen. Terwijl ik om me heen toch veel mensen zie die niets met God hebben. En als pastor kom ik ook mensen tegen die heel graag iets van God zouden willen ervaren, maar toch niets voelen. Misschien heb ik het geluk dat ik een soort antenne voor geloof heb meegekregen. Apostel Paulus noemt geloof één van de “gaven van de Geest”. Kennelijk krijgt niet iedereen deze gave in dezelfde mate. Kennelijk geeft God aan andere kinderen van Hem een andere taak in het grote geheel. Kennelijk moeten wij anderen niet veroordelen wegens gebrek aan geloof, maar is de opdracht van wie deze gave wel bezitten om anderen ermee te versterken én om zich te openen voor de unieke mogelijkheden die de ander heeft ontvangen. In het licht van Christus’ liefde hoort iedereen erbij!”

Willem, dank voor je openhartige woorden. Ook voelde ik me in dit gesprek zowel lichamelijk (door de lunch) als geestelijk (door je woorden en geloof) gevoed. Dank je wel en graag tot een volgend ontmoeten in onze samenwerking.

Pastoraal werker Lâm