Bericht van de Parochiële Caritas Instelling (PCI)

PCIVrijdag 1 mei heeft de PCI in haar bestuursvergadering met dankbaarheid afscheid genomen van bestuurslid Peter Dobbe. Bij dit afscheid wil de PCI even stil staan.
Peter is sinds lange tijd lid van de PCI. Hij was al lid van de PCI vóór het samengaan van de PCI’en van de afzonderlijke parochies in de huidige PCI van de H. Thomasparochie. Hij gaat het bestuur nu verlaten door het beëindigen van zijn laatste benoemingstermijn.

Peter heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oriëntatie en inventarisatie van knelpunten tussen de verschillende kern PCI-en en heeft meegedacht over de oplossing van de knelpunten bij de vorming van de huidige gefuseerde PCI.
Na de vorming van de huidige PCI was het vervolgens zorgen voor een beleidsplan, een communicatieplan en een aanvraagprocedure. Daaraan heeft ook Peter een bijdrage geleverd en zijn hart ging vooral uit naar het tot stand komen van een PCI-flyer.
Hij vervulde met verve de functie van penningmeester, maar hij had ook veel kennis over de aanvragen die werden behandeld en dit leidde dan ook tot een goede besluitvorming. Hij was heel betrokken en had een grote sociale dienstbaarheid. Vooral dit laatst getuigt wel van zijn bestuurlijke deelname aan diverse organisaties. De PCI kon vaak een beroep doen op het netwerk van zijn contacten en relaties die hij hierdoor had.
Vanwege zijn inzet en sociale dienstbaarheid mogen wij niet onvermeld laten dat Peter in 2013 is geridderd als lid in de orde van Oranje-Nassau. En dat is heel verdiend. Als PCI zijn wij trots dat wij een dergelijk persoon in ons midden mochten hebben. De PCI gaat hem node missen.
Peter wordt gerespecteerd voor zijn enorme inzet, zijn enorme betrokkenheid, zijn kennis en zijn goede contacten. Met respect voor alles wat hij heeft gedaan wordt hem als blijk van waardering een presentje aangeboden.

Ton Opstal, voorzitter PCI