Vanuit de kern

KernAan het begin van de corona uitbraak hebben we ons geen voorstelling kunnen maken hoe de situatie zich zou ontwikkelen, zoals die zich ontwikkeld heeft.
Na een hele periode van ‘slimme Lock down’, waarbij ook alle activiteiten in de kern zijn stopgezet, is er nu weer enige ruimte gekomen om in onze kerk voorzichtig op te gaan starten. Hoe dat zal gaan kunt u ongetwijfeld lezen in dit parochieblad en is ook weer afhankelijk van richtlijnen die vanuit het Bisdom en de overheid gesteld zijn.
De afgelopen maanden zijn er geen bijeenkomsten, vergaderingen, kerkdiensten geweest.

Onze kerk was op de zondag steeds open ‘onder kerktijd’ voor een rustige bezinning en om een kaarsje aan te steken. De kosters waren daarvoor wel in de weer. Het secretariaat was minder bemand maar wel bereikbaar, de tuinploeg is weer opgestart met een ruime schoffellengte afstand van elkaar. Het pastoraal team heeft iedere zondag vanuit de Bonifaciuskerk de viering live uitgezonden. Bovendien had pastoor Visser iedere week in de nieuwsbrief een bemoedigend woord voor de parochianen en gaf hij de actuele stand van zaken door.
Lees de berichtgeving goed door en laten we ons houden aan de adviezen en de richtlijnen, dan kunnen we vanuit onze kerk ook weer voorzichtig opstarten.

Vanuit de commissie van beheer, Andries Kerkvliet