Vrede verbindt het verschil

VREDESWEEK: 19 - 27 SEPTEMBER 2020:

Vredesweek 2020De mensheid zou eigenlijk beter moeten weten: zonder vrede vaart niemand wel.
Vrede ontstaat door wederzijds begrip en respect, door erkenning, gelijkwaardige benadering en solidariteit.
Hoe duidelijk is juist nu die vrede geworden in tijden van corona? We hebben de afgelopen maanden geleerd om er op nieuwe manieren voor elkaar te zijn door beschermend te zijn in afstand houden en hulp bieden; door contacten te onderhouden om de eenzaamheid te verzachten; door te troosten en door de verkregen rust te benutten om elkaar te steunen in deze bizarre omstandigheden.
Solidariteit komt tot uiting in de protestacties voor 'black life matters': hoe en wat je bent mag en moet geen verschil zijn: ieder mens doet ertoe!
Positieve gedachten ten opzichte van elkaar helpen de vrede te verstevigen, om verschillen te overbruggen: Vrede verbindt het verschil!

Dit jaar is er door de coronamaatregelen geen gezamenlijke Vredesviering in De Bron tijdens de Vredesweek, toch is extra aandacht voor die zo gewenste vrede hard nodig .
In de Vredeskrant die voor u klaar ligt, kunt u er meer over lezen. Maak een blijvend verschil door een uitgestrekte hand en een belangstellend hart naar de ander.
Dan verbindt vrede en draagt ieder een steentje bij!

Annemiek Plompen-Huibers en Marian Bouterse-van Haaren, oec. coördinatoren