Pastor Lâm 12½ jaar pastoraal werker

jubileumKort na Nieuwjaarsdag 2020 zaten we als pastoraal team bij elkaar en bespraken welke bijzonderheden ons in het nieuwe jaar te wachten zouden staan. Een van de punten was het 12½-jarig jubileum van pastor Lâm op 1 oktober 2020. Hoewel hij het zelf niet zo nodig vond om het te vieren, hebben wij als collega’s hem weten te overtuigen dit wel te doen. Een feest is altijd goed, ook voor de parochie. Een priester, en zeker een pastoor, wordt door zijn parochianen omhoog getild, maar een pastoraal werker, die misschien niet zo in de spotlights verkeert, verdient die dankbaarheid evenzeer.

Tien jaar heeft pastor Lâm nu in de parochie H. Thomas gewerkt; de parochie is blij met hem; de parochie is verrijkt door zijn catechetische en diaconale inbreng en profiteert momenteel van Lâm’s inbreng bij de livestreamuitzendingen van onze kerkdiensten. Daarom besloten we op de Startzondag van 4 oktober 2020 het feest van zijn 12½-jarig ambtsjubileum te vieren.
Maar toen kwam het coronavirus, dat op dit moment alles anders maakt. Eerst leek 4 oktober nog ver weg. Toen echter de dank-je-welbijeenkomsten aan het einde van het afgelopen werkjaar niet doorgingen en er dit jaar ook geen parochianen om hun bijzondere verdiensten gehuldigd konden worden, werd ons wel duidelijk dat de viering van het feest rondom pastor Lâm op de komende Startzondag niet kan doorgaan. De dankbaarheid om wie pastor Lâm is en om wat hij gedaan heeft, blijft; het 12½-jarig feest moet evenwel worden doorgeschoven.
Creatief als altijd kwam pastor Lâm zelf met een oplossing. In het voorjaar van 2023 is hij 15 jaar pastoraal werker en werkt hij 12½ jaar in dienst van de parochie H. Thomas. Dat is een prachtige mijlpaal om zijn feest te vieren en hem in de spotlights te zetten. Dat betekent dat pastor Lâm in ieder geval dan nog volop werkzaam is in onze parochie; en ons – zijn collega’s – en u – zijn parochianen – verplicht hij hiermee voorlopig te blijven. Het lijkt nog ver weg voorjaar 2023, maar voor je het weet is het zover. Zijn feest gaat nu niet door, maar we hebben in ieder geval iets om naar uit te kijken.
Dit uitstel naar een latere datum hoeft niet te betekenen dat we 1 oktober 2020 ongemerkt voorbij moeten laten gaan en pastor Lâm geen felicitatie mogen sturen, want de eerste 12½ jaar van zijn pastoraat mogen er zijn.
zijn collega’s: pastor Sjoerd Zuidersma
pastor Ruud Visser