Donatie PCI aan Aurelia

PCI logoIn mei 2020 ontvingen wij als PCI van Aurelia een schrijven waarin zij diverse diaconieën van Rijnwoude en Boskoop om aandacht vroegen voor diverse kosten die zij gedurende 2020 zouden hebben en de vraag hen hierbij, indien mogelijk, voor een deel te kunnen ondersteunen.
Wij hebben deze aanvraag met een donatie gehonoreerd als bijdrage voor opleidingskosten voor de deskundigheidsbevordering van zorgvrijwilligers van Aurelia.

Zij vroegen ons in hun schrijven tevens of wij bij u onder de aandacht wilden brengen dat zij hun bestand aan vrijwilligers verder uit willen breiden.
Het bestuur van Aurelia is graag bereid om op een kerkelijke bijeenkomst uitleg te geven over hun mooie werk. Echter met corona op de loer zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt.
Misschien kunt u daarom de website van Aurelia eens bezoeken (www.vptzaurelia.nl) om te zien hoe deze stichting zich met vrijwilligers inzet voor Palliatieve Terminale Zorg.

Namens de PCI, Cora de Boer, secretaris