Veel waardering en steun!

Thank youHet parochiebestuur dankt iedereen, die met name in de afgelopen Coronatijd, onze parochie draaiende heeft gehouden! Dankzij velen waren onze kerkgebouwen elk weekend open, of er een viering was of niet. Men moest extra inspanningen leveren om vieringen te kunnen houden. Te denken valt aan extra inzet van cantores, kosters, pastoraatsgroepen, commissies van beheer, pastores, secretariaten, organisten etc.

In het bijzonder wil ik in deze moeilijke tijd aandacht vragen voor onze koren. Zij kunnen en mogen niet datgene doen waarvoor ze zich zo graag inzetten in onze vieringen nl. de koorzang. We leven met jullie mee en hopen dat dit toch verderop in het kerkelijk jaar weer mogelijk wordt.
We kijken terug op een mooie startzondag die een heel andere vorm had dan anders. De pastores zijn er heel goed in geslaagd om de hedendaagse tijd te verbeelden middels de tekeningen van de Emmaüsgangers, maar ook in hun persoonlijk beleven. Ook de twee parochianen heel erg bedankt voor hun bijdrage waarin zij toegelicht hebben om destijds de keuze te maken om zich aan te sluiten bij de RK kerk.

Namens het parochiebestuur, Marien Verhulst