Terugblik Startzondag 2020

startzondagHet was jammer dat de livestreamverbinding vanuit de Bonifaciuskerk op de Startzondag -4 oktober jl.- niet goed tot stand kwam. Hierdoor werden de parochianen thuis en met name zij die naar de Bron, de Bernarduskerk, de Engelbewaarderskerk gekomen waren om aan de viering deel te nemen gedupeerd. De bedoeling was om vanuit de vier kerken van onze parochie samen liturgie te vieren. Want dit jaar was het door het coronavirus niet mogelijk om de viering van de Startzondag met z’n allen in één kerkgebouw te houden; daarom was ervoor gekozen om de parochianen over de vier kerken van de parochie te verdelen, maar toch samen te vieren via een livestreamverbinding.

Om dit ‘samen’ te accentueren was er gekozen voor een Gebedsviering. Er was een gezamenlijk liturgieboekje en de pastores gingen tezamen voor. Er was heel veel tijd gestoken in de voorbereiding van de viering, speciaal in de technische realisatie van de livestreamverbinding. Voor dit laatste hadden met name pastor Lâm en Ronald de Waal veel werk verzet. Maar op het laatste moment klapte de zaak en kwam er geen goede verbinding tot stand. Heel jammer.
Met elkaar verbonden: zo wilden we dit nieuwe, zo moeilijke parochiejaar ingaan. Want aan het begin van dit jaar kunnen we met zekerheid zeggen dat het nieuwe werkjaar geen gemakkelijk jaar zal worden. Het inmiddels overbekende virus zal veel van het parochiewerk gaan bepalen. We zullen elkaar nodig hebben om Kerk te zijn; en we zullen andere wegen moeten gaan dan in andere jaren. ‘Gaan waar geen wegen gaan’. Het jaarthema van vorig jaar hebben we voor het werkjaar 2020-2021 met nog meer reden tot leidraad gemaakt. ‘Gaan waar geen wegen gaan’. Tijdens de viering werd het verhaal van de Emmaüsgangers in gedeelten gelezen en geactualiseerd. En twee parochianen – Alie de Man en Linh Tran – vertelden elk, hoe zij in hun zoektocht naar geloven andere wegen in hun leven gegaan waren. Voor elk van beiden was dat een eigen ervaring van ‘gaan waar geen wegen gaan’.
Aan het begin van de viering werden er als een teken van verbondenheid wenskaarten opgehaald in de Bonifaciuskerk door vertegenwoordigers van de vier parochiekernen om die aan het slot van de viering te kunnen uitdelen in de verschillende kerkgebouwen van onze parochie; met deze kaarten konden vervolgens parochianen thuis bereikt worden. We waren dan wel niet met z’n allen in hetzelfde kerkgebouw - want dat kan niet in deze coronatijd -, maar via deze wenskaarten was er toch verbondenheid met elkaar. Op een andere wijze dan in andere jaren. Zo werd het jaarthema 2020-2021 ‘Gaan waar geen wegen gaan’ in de praktijk gebracht. We zullen nog veel van zulke wegen moeten gaan.
Aan het einde van de viering werd pastor Lâm feestelijk toegesproken door Marien Verhulst, de vicevoorzitter van ons parochiebestuur, en in de bloemen gezet. Het was een felicitatie vanwege zijn 12½ jarig pastoraal werker zijn: een heugelijk feit dat we in januari van dit jaar ook anders gedacht hadden te zullen vieren. Dat delen we met velen die de afgelopen maanden iets te vieren hadden. Ook dit is: ‘gaan waar geen wegen gaan’.

Ruud Visser, pastor