Opbrengst MIVA-collecte

MIVA“Gaan, waar geen wegen gaan”, het jaarthema past perfect bij het werk van de vele missionarissen die proberen de blijde boodschap uit te dragen op de verschillende plekken in de wereld in woord en daad. Elk jaar worden zij ondersteund door hen de middelen te schenken waardoor zij de mensen kunnen bereiken. Dit jaar was de collecte bestemd voor de vluchtelingen in Bangladesh. Specifieker: ambulances voor één van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld. Wij als parochie hebben onze bijdrage hieraan geleverd door € 1097,30 op te halen. Een mooi bedrag. Dank voor al uw giften.

Pastoraal werker Lâm